Waterpaviljoen Muiderslot

Voor het Muiderslot heeft Archipelontwerpers een paviljoen ontworpen die de ‘plons’ van een middeleeuwse kanonkogel verbeeld die in de drassige grond terecht zou komen. De vraag die gesteld werd was om in de tuin een klein paviljoen te ontwerpen die voor kinderen verhalend zou zijn en zou verwijzen naar het verleden van waterlinie. In het paviljoen zou een klein tentoonstellingsruimte komen, in de vloer zou de waterlinie als een beekje te ervaren zijn en de contouren van het paviljoens zijn gedefinieerd door een te programmeren water gordijn.