Publicatie

Villa Bliek

Het ontwerp voor dit woonhuis is niet los te zien van haar positionering naast het huis van de architect Van Lochem uit 1937. Van Lochem was de bekende theoreticus van de nieuwe zakelijkheid. Samen met de twee naburige villa’s van Rietveld aan de Van Ouwenlaan en het huis Leembruggen van de architecten Buijs en Lursen zijn dit de belangrijkste vier woonhuizen van die stroming in Den Haag . In dit huis van Van Lochem speelt het weidse uitzicht over de tuin, middels de grote ronde ramen in de diagonaal een belangrijke rol. Omgekeerd is de diagonaal ook de belangrijkste zichtlijn op dit huis.

Ons plan speelt hierop in door het volume zo te ontwerpen dat het een min of meer orthogonale hoofdopzet heeft met de diagonaal als belangrijkste zichtlijn. Als stedenbouwkundige randvoorwaarde heeft Archipelontwerpers dit ontwerp meegegeven dat het huis qua dominantie ondergeschikt moest zijn aan het huis van Van Lochum en de vrijstaande positie van dit huis zou moeten eerbiedigen. Zo is de hoogte van de nieuwbouw lager dan het huis van Van Lochem, ligt de voorgevel terug en is het zo gesitueerd dat het zicht overhoeks gehandhaafd blijft. Om toch een volwaardig woonprogramma in drie lagen te kunnen realiseren is het huis verdiept in de tuin aangelegd. Dit souterrain is in drie van de vier gevels als een plint is uitgevoerd, zodat het huis zich vanuit bepaalde posities als een klein volume van twee lagen toont. Door deze tuin een stuk uit te graven krijgt de souterrain verdieping aan de voorgevel volwaardig licht naar binnen en is het uitzicht vanuit deze verdieping voldoende open.

In materiaal gebruik en architectonische expressie is met het rijksmonument van Van Lochem en de context rekening gehouden door een aansluiting te zoeken met het vocabulaire van het ‘nieuwe bouwen’ (wit stucwerk, glazenbouwstenen, stalen kozijnen, open plattegrond, oriëntatie op de zon – in dit geval een diagonale oriëntatie -) anderzijds is ook gezocht naar distantie. Gelijk de opvattingen van Van Lochem over architectuur en bouwen verwijst hier de nieuwbouw ook naar haar eigen context en tijd, zodat beide woonhuizen hun eigen karakter niet hoeven op te geven of te verloochenen.

Zie ook:
Architectenweb 
ArchiNed