Publicatie

Transformatie Radio Holland gebouw

In de haven van Scheveningen wordt druk gebouwd. Langzaam transformeert deze, van oorsprong vissershaven, naar een aantrekkelijke mix van wonen, werken en leisure. Archipelontwerpers heeft hier diverse ‘luchtgebonden woningen’ gerealiseerd. Tussen al deze uitgesproken projecten is er een bijna onzichtbare transformatie uitgevoerd van een zeer karakteristiek bouwwerk: het Radio Holland gebouw.

Dit bouwwerk is in de jaren ’50 in een talud in de haven van Scheveningen gebouwd. Het was bouwkundig in een zeer slechte staat en het stond grotendeels leeg. Na diverse studies bleek renovatie niet haalbaar waardoor er voor een speciale aanpak is gekozen. Het originele volume met de beeldbepalende gevel aan de kade werd opnieuw opgetrokken, 10% vergroot en gestroomlijnd. Daarnaast werden aan de flanken uitbreidingen projecteert. De originele voorgevel van Radio Holland is ‘gehandhaafd’, achter deze gevel heeft het gebouw een tweede leven gekregen. Hoewel een aantal elementen anders zijn gedetailleerd, is aan de kade het oorspronkelijke beeld gehandhaafd. Ondanks het gegeven dat de bebouwing aan de Dr.Lelykade recentelijk qua volume verdubbeld is, valt het niet op dat de bestaande gevel 10 % is vergroot.

In het pand is de hengelsportzaak Albatros, een horeca gelegenheid en een filiaal van de Rabobank gekomen. Het pand heeft door zijn speciale ligging in het talud eigenlijk twee begane grond verdiepingen boven elkaar. Deze situatie is in het nieuwe ontwerp benut door het bankfiliaal twee ingangen te geven: een particulieren klanten entree aan de Dr. Lelykade en een tweede zakelijke (boven) entree aan het plein. Het interieur bestaat uit een open ruimte waarin autonome glazen cilinders zijn geplaatst. Deze cilinders dienen als spreekkamers waardoor in de openruimte voldoende privacy ontstaat. daarnaast is bij de entree een zgn. ‘smart wall’ geplaatst die dient als een helpdesk. De transformatie is voltrokken in ICF waardoor er ook een duurzaamheidslag gemaakt is. De inrichting van het bank interieur is door Hylco Wijbenga van Ideal Projects gedaan.

Zie ook 
De Architect 
Architectuur NL 
ArchiNed