Pastoor van Ars Kerk

Herontwikkeling naar woningbouw van de leegstaande Pastoor van Arskerk en het naastgelegen parochiehuis in Delft. De kerk wordt getransformeerd en krijgt daarmee een tweede leven. De bijzonder cirkelvormige constructie van de kerk blijft behouden. De koepel en de muren worden weggehaald zodat er aan autonome zuiver cirkelvormige colonnade  overblijft. Binnen deze  ruimtelijke constructie worden op de kerkzaalvloer acht woningen geplaatst. Op de plaats van de oude pastorie komen  vijf woningen.  Achter in de diepe tuin is  een vrijstaande villa geprojecteerd. Ook duurzaamheidaspecten krijgen grote aandacht. Het groene karakter van de omgeving wordt door de transparante opbouw versterkt. Parkeren wordt geheel op eigen terrein gerealiseerd. 

De aanvraag voor een Omgevingsvergunning is in februari 2017 bij de gemeente Delft ingediend. In het voorjaar van 2017 zal naar verwachting de verkoop van dit unieke project starten. Wanneer de ruimtelijke ordeningsprocedures snel kunnen worden doorlopen zal de bouw van het project in het najaar 2017 kunnen starten.

Geïnteresseerden kunnen via de site www.vanars.nl informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen rond dit bijzondere project. Via deze site kunnen geïnteresseerden ook reageren of vragen stellen.