Ontwerp transformatie ‘de oude Rokerij’

Nadat Harbour View en Nautilus waren ontworpen kreeg Archipelontwerpers in opdracht van Fred Rademaker de opdracht om een plan te maken om de oude Rokerij te behouden. Ook dit pand mocht van de gemeente gesloopt worden en diverse ontwikkelaars zaten hierop te wachten zodat ze op de dan vrijgekomen grond hun standaard plannen konden bouwen.

Uit een haalbaarheidsstudie bleek dat de Rokerij alleen rendabel zou kunnen worden als er extra volume gerealiseerd zou worden. Echter de wens van de omwonenden was dat zij hun zicht op het water niet zouden verliezen.
Omgekeerd vormt het zicht van de vissers op de ronde dakpannen van de rokerij en de hier achter gelegen huizen bij binnenkomst in de haven een belangrijk element in de beleving van de haven. Deze wensen resulteerde bij ons om een nieuw volume op te tillen boven het bestaande gebouw en zo dat het zich op (en vanuit) de achtergelegen huizen gehandhaafd bleef. Het nieuwe opgetilde volume op een stalen poot heeft ook een sterke associatie met industriƫle gebouwen die vooral in havens te vinden zijn, waarmee de oorsprong van dit gebied nadrukkelijk bevestigd zou worden.

Dit volume zit op de zelfde hoogte als de luchtgebonden woningen op de Nautilus en is qua grootte en typologie vergelijkbaar. Met dit ontwerp ontstond ook het idee van de stepping stone strategie. Daar Rademaker geen ontwikkelaar is en de toenmalige directeur van de woningbouwvereniging Stedion graag dit project wou overnemen is het project aan hen verkocht. Een week later bleek dat de belofte om het plan verder te ontwikkelen loze woorden waren. Stedion ging over tot de orde van de dag en vroeg een sloop vergunning aan. Met de koop van de rokerij wouden ze vooral een strategische positie in de haven hebben om samen met AM nieuwbouw plannen te ontwikkelingen. Na veel protesten en politiek gekronkel heeft de gemeente met enige tegenzin de sloopplannen moeten intrekken. De locatie is nu in bezit van Simonis die Andre van Lier een schitterend plan voor deze locatie heeft laten maken.