Toren van Oud

De transformatie van de Toren van Oud. Een elementaire herontwikkeling in het hart van de Internationale Zone in Den Haag

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de bebouwing rondom het voormalig Congresgebouw in Den Haag. De enige stedenbouwkundige constante was het Gemeente Museum en de elementaire compositie van een blauwe rechthoekige doos en een gele driehoekige toren van het World Forum. Recentelijk is de blauw betegelde doos gerenoveerd. Met de driehoekig toren zat de iedereen in z’n maag. Vanwege de slechte bouwkundige staat werd er zelfs overwogen om het te slopen. Vanaf de oplevering in 1969 was de onhandige driehoekige toren moeilijk te exploiteren. De niet functionele plattegronden zijn een opmerkelijk resultaat van architect J.J.P. Oud, die de geschiedenis in is gegaan als een functionele modernist. Het aantal driehoekig torens in de wereld is heel klein daar de verhouding gevel- t.o.v. vloeroppervlakte heel ongunstig is. Tegelijkertijd  is deze slanke driehoekige toren een icoon die een tweede leven verdient. De opmerkelijke kleuren blauw en geel zijn voor iedereen duidelijk wanneer men het nabijgelegen strand van deze grootste kustplaats in noord Europa bezoek.

Vanuit dit vertrekpunt is door de architecten Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers) en Dennis Hofman (Architektenkombinatie Bos-Hofman) gezocht naar een “onzichtbare transformatie” van deze toren om deze bruikbaar te maken. Onzichtbaar, maar wel ingrijpend: de hele gevel wordt er afgehaald, de toren wordt 10% ‘opgeblazen’ en deze verruiming maakt het mogelijk om bruikbare plattegronden te maken. Om de verhoudingen intact te houden wordt de toren ook 10% verhoogd. Om deze 10% uitbreiding komt ‘exact’ dezelfde gevel terug, wel slanker gedetailleerd en beter geïsoleerd. Voor alle partijen wordt dit een chirurgisch huzarenstukje.

Vanaf het Museon tot het Joegoslaviëtribunaal verandert de begane grond in een opgetild artificieel duinlandschap ontworpen door DS.  Hierdoor verdwijnt de bestaande plintbebouwing van de toren.  De architecten hebben een halfronde patio verzonken in het duinlandschap toegevoegd, waarmee de rechthoek en de driehoek er een basiselement bijkregen.

In de toren komen 36 shortstay appartementen en twee penthouses, in de patio een kleine lounge en een fitnessruimte. De patio wordt voorzien van een vijver en cascade.  Het kletterende water biedt bescherming tegen het  ‘sensorisch afluisteren’  in deze zwaar beveiligde Internationale zone  naast Europol en tegenover het Catshuis.

Het ontwerp is een samenwerking tussen de architecten Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers) en Dennis Hofman (Architektenkombinatie Bos-Hofman) en constructeur Andries Broersma (Ingenieursbureau Broersma) in opdracht van
Do Tetteroo (Euraco vastgoed).

Zie ook:
Architectenweb