Platja d’aro Resort

Het aantal ouderen groeit in Europa de komende 20 jaar. Met het ouder worden zal ook het aantal mensen met ziekten en handicaps toenemen. Tegelijkertijd zien we dat sport en gezond leven steeds belangrijker wordt voor kwaliteit van leven. Naar onze mening zou Platja d’ Aro de ‘place to be’ moeten zijn voor mensen die vrije tijd willen combineren met gezond leven. Mensen van alle leeftijden, sport mensen, mensen die herstellen van een sportblessure en mensen met een handicap die ook op vakantie willen. Archipelontwerpers heeft een ontwerpprogramma opgezet waarbij er zowel een sport revalidatie centrum, een spa, een sport / voetbal museum (ervaring) en alsmede verzorgingstehuizen opgenomen zijn, dit betreft een speciale huisvesting voor mensen met een handicap.