Publicatie Video

Project Havenmeester | appartementen

Het project de Haven meester is gesitueerd aan de Dr. Lelykade en bevat 85 appartementen, bovenop een plint met daarin bedrijfsruimte, bergingen en twee lagen parkeren. Het sluit in de gevelcompositie aan op de pakhuizen de IJsvis en Nautilus. Deze twee pakhuizen zijn een decennia terug getransformeerd en van zgn. luchtgebonden woningen voorzien.

In 2002 kreeg Archipelontwerpers opdracht om naast  pakhuis de IJsvis  een appartementen gebouw aan de Dr. Lelykade 46 te ontwerpen. Het resultaat was een smal appartementengebouw met metalen bekleding en boven een penthouse met een uitkraging.  Daarna in 2004 kregen we van de Ontwikkelingscombinatie Scheveningen- Haven (een samenwerking tussen Rederij Groen en Volker Wessels) de opdracht om een plan voor de rest van de Dr. Lelykade te maken waarin het volume van nr. 46 zou worden opgenomen. Tegelijkertijd en onafhankelijk van ons, kreeg de ArchitektenKombinatie (Fred Bos en Dennis Hofman) de opdracht van ontwikkelaar Schoutenbouw om ook een studie voor dezelfde locatie aan de kade te maken. Beide ontwikkelaars bleken uiteindelijk de helft van de grond in eigendom te hebben en besloten toen tot een samenwerking. Het gevolg hiervan is dat de beide architecten bureaus ook zijn gaan samenwerken.

Hoewel ieder bureau zo zijn eigen uitgangspuntenen eigen geschiedenis met deze locatie had, bleken de verschillende ideeën heel goed in elkaar te passen en elkaar zelfs te versterken. Voor de Architektenkombinatie vormde een baksteen gevel  en een systematische aanpak  een belangrijk uitgangspunt. Voor ons stond voorop dat  het project goed moest aansluiten op de projecten Nautilus en IJsvis zodat er een doorlopend ritme in de gevelwand zou ontstaan. Een ritme wat zou zorgen voor eenheid maar ook voor differentiatie. Het doorlopen van het ritme komt naast de alternerende massa in de Dr. Lelykade (*)ook in de materialisering en detaillering terug: de mix van baksteen en stalen gevels sluit naadloos aan op de penthouses die op de bakstenen pakhuizen van de Nautilus en IJsvis geplaatst zijn.

De keuze en de detaillering van deze baksteen gevel  heeft speciale aandacht gekregen en is door de Architektenkombinatie zeer zorgvuldig uitgewerkt. Daarnaast is in De Havenmeester eenzelfde detaillering toegepast van de glazen balustrades die ook in de penthouses van de Nautilus te vinden zijn en vormen de pergola constructies een verbindend thema tussen niet alleen de Havenmeester en de Nautilus maar met de eveneens door ons ontworpen havenpaviljoens. Voor het eerste gedeelte naast de IJsvis hadden wij al eerder een ontwerp gemaakt. Dit gedeelte is min of meer overgenomen in de nieuwe opzet. De nieuwbouw kent twee markante hoeken. Tegen de bestaande pakhuizen de eerder door Archipelontwerpers ontworpen hoekbebouwing met de uitkraging in staal. Aan de andere kant, naast de kerk, toont een robuust volume in baksteen meer de signatuur van de Architektenkombinatie

Zie ook
Architectenweb 
De Architect
Homify