Penthouse ‘Weduwe van Toorn’

Het pand van Weduwe van de Toorn is naast het penthouse Harbour View gesitueerd. Qua constructie en gevel materiaal sluit het er op aan. Echter heel nadrukkelijk is er een andere volume met een eigen karakter ontworpen. Het project bevat drie verschillende woningen. Net als penthouse Harbour View heeft ook dit pand een aantal maritieme associaties (uitkragingen, dubbele routes, scheepsdek, hekwerk enz).

De kavel overschrijdende uitkraging is hier een antwoord op de doorstekende brug van Harbour View. Deze uitkraging was eenvoudig te realiseren daar de kavel van de zelfde eigenaar is en daar deze twee kavels op de begane grond ook al bij elkaar getrokken zijn. Het zorgt voor een geleding in de opbouw waardoor de drie appartementen afleesbaar worden en niet ‘zwaar’ overkomen.