Kulturhus Slimscholenbouwen

In het ontwerp en bij de bouw van het Kulturhus worden al zoveel mogelijk innovaties op het gebied van duurzame energieopwekking en materialen toegepast. Archipelontwerpers ziet nu in samenwerking met Slimscholenbouwen B.V. mogelijkheden om op basis van de nieuwste technieken een volledig energieneutraal gebouw neer te zetten. 

Het Kulturhus wordt een multifunctioneel centrum voor de Stompwijkse dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes. Het gebouw zal gebouwd worden op de locatie waar nu de basisschool Maerten van den Velde staat.