Publicatie

Folly 325 jaar Kabk

Algoritmes zijn gebruikt om studenten eenvoudige ruimtelijke objecten te laten ontwerpen waarbij zij allereerst een aantal transformatieregels moesten formuleren. Uit deze verzameling regels destileerden de studenten vervolgens tien regels die in willekeurige volgorde werden toegepast op een object naar keuze. Ondanks dat de student geen notie hadden waar dit toe zou lijden, bleek deze werkwijze verassende resultaten op te leveren. Mede omdat het resultaat niet voldoet aan functionele of esthetische conventies maar wel esthetisch te genieten is. Deze methode staat los van een specifieke discipline met als doel vooringenomen posities in de kunst en ontwerpwereld te herschikken.