Publicatie Video

Norfolk | locatie Scheveningen

Ingegeven door het vertrek van Norfolk uit Scheveningenhaven werd er een marktconsultatie uitgeschreven door de Gemeente Den Haag. Samen met West 8 heeft Archipelontwerpers een ontwerp gemaakt voor de voor de herontwikkeling van de gebieden Noordelijk Havenhoofd, Norfolk terrein en Landhoofd C in Scheveningen Haven. De opgave in Scheveningenhaven die ontstond door het vertrek van Norfolk is uniek in Nederland. Scheveningen en Vlissingen zijn de enige steden aan de Nederlandse kust waar de zee en het stedelijk weefsel elkaar raken. De mix van boten, vrachtwagens, koelhuizen, haringkar en woningen is geen pastiche maar een alledaagse realiteit in Scheveningen. Dit moeten we koesteren en ervoor waken dat het Scheveningen niet een cliché wordt van internationale droombeelden over hoe een kustplaats eruit moet zien.

Nederland is een dichtbevolkt land met relatief veel kustlengte. De aantrekkelijkheid van de kust wordt echter nauwelijks aangewend voor onze steden. Ook Scheveningen heeft vele kansen onbenut gelaten om de stad dichter naar de zee te brengen. Door het duin massief van het Westduin door te trekken op het Norfolk terrein kan het relatieve isolement van de locatie worden uitgebuit door een exclusief duinstadje te maken dat grenst aan haven en strand. De onder de duingelegen parkeer garage biedt onderdak voor de auto’s van bewoners en bezoekers van het strand. ‘Scheveningenduin’ zelf kan daardoor autovrij ontworpen worden.

De sfeer van het strand en duinen wordt doorgetrokken in het stedelijk weefsel. Door een overwegende toepassing van laagbouwwoningen met patio’s en binnenhoven in een dichtheid van 70 woningen per hectare ontstaat het gevoel van een dorp, dat zich het beste laat omschrijven als een kruising tussen Venice Beach in Los Angeles en Bergen aan Zee. Door de glooiing van het terrein hebben niet alleen de woningen aan de rand zicht op zee, haven en duin maar kan ook vanaf de dakterrassen van de woningen midden in het buurtje kan genoten worden van zonsondergang, haven en zee. Door toevoeging van een paar grotere sculpturale gebouwen ontstaat uiteindelijk een dichtheid van 100 woningen per hectare. Wat ons inziens zeer verantwoord is gezien de sterke kwaliteiten van de locatie en de context binnen Den Haag.

Een van deze gebouwen op de plek die de overgang naar het opgetilde duin markeert, bestaat uit twee torens die bovenaan door middel van een dek met villa’s aan elkaar gekoppeld worden tot een zgn. ‘Wolkenbugel’. De bijzondere eigenschap van de wolkenbugel is dat de meest gewilde plek van hoogbouw, de top, hier ten volle wordt benut. De typologie voor de laagbouwwoningen is bijzonder. Door de woningen te voorzien van extra hoge verdiepingshoogte op de begane grond is er sprake van programmatische uitwisselbaarheid: woonruimte kan werkruimte worden, winkeltje of restaurant. Een patio achter en een dakterras boven geven iedere woning voldoende buitenruimte. Doordat de auto toegankelijkheid is beperkt tot hulpdiensten en verhuizen, is Scheveningenduin ook een goed woonmilieu voor stedelingen met kinderen.