Pilot project Kapitein de Rijkstraat

De laatste jaren ligt nadruk van het bouwen steeds meer te liggen op binnenstedelijk locaties. Daarnaast zijn de thema’s duurzaamheid en vraaggericht bouwen niet meer weg te denken als het gaat om de ontwikkeling en de bouw in z’n algemeen. Tevens worden we geconfronteerd met een enorme leegstand van kantoren of beter gezegd van niet flexibele monoculturen en gaat onze regelgeving heel rigide om met het onderscheid tussen woon en werkomgeving, een onderscheid dat door de dynamiek van deze tijd, onze ‘diensten’ economie en onze communicatie middelen onder de noemer van het nieuwe werken nauwelijks meer relevant is.

Binnen deze context is het Multiplicety bouwconcept ontwikkeld. De basis voor is een functie- en energieneutraal gebouw dat zich in de exploitatiefase zoveel mogelijk en makkelijk voegt naar de wensen en eisen van de gebruikers. Binnen een energie neutraal constructie kunnen zowel woningen, winkels als kleine kantoor studio’s gerealiseerd worden. Deze ontwikkeling sluit goed aan op ontwikkelingen van het ‘ nieuwe werken’ en behoed onze steden in de toekomst tegen leegstaande en moeilijk te transformeren kantoor gebouwen.
Uitgaande van de idee – beter gezegd: de utopie – dat veel huishoudens het liefst een eengezinswoning met een tuin willen, is dit concept gebaseerd op het realiseren van gestapelde grondgebonden woningen. Anders gezegd: we hebben een nieuwe strategie bedacht voor gestapelde bouw met de kwaliteiten van grondgebonden woningen.

De nieuwe strategie is gericht op het ontwerpen van een duurzaam adaptief gebouw; een gebouw dat gemakkelijk, zonder verlies van materialen en energie aan te passen is aan de wensen van de gebruikers. Multiplicity is een reactie op het conventionele bouwen dat een zware aanslag pleegt op het milieu. Het antwoord bestaat uit een ontkoppeling van installatie en bouwkundige delen. Hiermee wordt bovendien veel materiaal en gewicht bespaard. En dus kan de fundering met minder materiaal worden uitgevoerd. Zo wordt zo’n 50% van het bouwgewicht bespaard, óók in het transport. Dat is van groot belang voor het binnenstedelijk bouwen, waar transport en bouwactiviteiten veel overlast veroorzaken.