Boogjes Rotterdam

In opdracht van het WBR en DSO Rotterdam heeft Archipelontwerpers een onderzoek verricht naar de bebouwingspotentie van ‘dakwoningen ‘ boven op de bestaande bebouwing aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Rotterdam zit met het gegeven, dat het inwoners aantal in het centrum terugloopt en dat het woningaanbod eenzijdig is. Indien de verdunning van het centrum geen halt toegeroepen wordt heeft dit ernstige consequenties voor het financiële draagvlak van de stad en daarmee de gehele leefkwaliteit.

Onder de noemer ‘penthousing’ heeft de gemeente Rotterdam acties gestart om de bouw van nieuwe woningen op bestaande panden te bevorderen. Onder ‘penthousing’ verstaat de gemeente de bouw van één of twee extra woonlagen op een pand. Deze studie voor ‘luchtgebonden woningen’ boven op de Boogjes past binnen dit beleid. De Nieuwe Binnenweg
kan een belangrijke schakel zijn in dit beleid. Aan de ene kant is de locatie heel gunstig gesitueerd op loopafstand van het CS, tegen de Lijnbaan aan en met allerlei hoogwaardige stedelijke voorziening in de directe omgeving (musea, theaters, bioscopen enz). Aan de andere kant is de directe omgeving ook verwaarloosd en hebben de winkels in de arcade niet die positieve uitstraling die een winkelgebied zou moeten hebben.

Deze studie moet ook gezien worden in relatie tot een verbetering van het gehele begane grond niveau en wellicht als aanzet en katalysator voor de hele wijk. Deze studie is niet meer dan een eerste schets en in een vervolg traject zal een afstemming moeten komen met de plannen die voor de begane grond ontwikkeld worden.Vanuit verschillende stedenbouwkundige massa studies stellen we een sterk gelede bebouwing in twee lage voor. Deze geleding moet er voor zorgen om de 210 lange gevel van de bestaande onderbouw beter in z’n omgeving te laten passen (dit aspect wordt nog belangrijker als in de toekomst de arcade verdwijnt). Deze geleding geeft tevens de mogelijkheid om een gedifferentieerd aanbod van woning te ontwerpen. Vanuit constructief en financiële reden is een systematiek ontwikkeld op basis van twee verschillende woningen rond het onderliggende portiek (type A en B). Op basis van de stramienmaten van dit casco en rekening houdend met de beperkingen ingegeven door de doorgaande leidingkokers zijn hiervan afgeleide varianten ontwikkeld.

De drie blokken worden met loopbruggen gekoppeld zodat maximaal twee liftkokers voor de ontsluiting noodzakelijk zijn. Aan de uiteinden van de toekomstige dakwoningen worden twee bestaande trappenhuizen naar boven doorgetrokken. Hierdoor is op een eenvoudige wijze voldaan aan de twee vereiste vluchtwegen. Naast de woningen is per blok een oppervlakte gereserveerd voor een gemeenschappelijke fietsenstalling op het dak. De woningen kunnen in een basis uitvoering op het dak geplaatst worden (zoveel mogelijk met lichtgewicht prefab componenten). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de woningen te voorzien met extra dakterrassen die via een buitentrap te ontsluiten zijn. In de plattegrond ontwikkeling is rekening gehouden met een kantoor aan huis situatie.