Publicatie

Appartementen complex ‘De Verleyding’

De Verleyding is een appartementen complex met een grote differentiatie van woningen en sferen. Het bevat 22 appartementen, zeven maisonnettes, tweepenthouses en negen dakwoningen. De geleding van het bouwvolume en het verschil in materiaal gebruik verankeren dit complex in zijn omgeving. De laagbouw met metselwerk en daarboven de dakwoningen en hoogbouw met een metalen gevel zorgen voor afwisseling en levendigheid. Archipelontwerpers heeft de woningbouw in deze naoorlogse wijk opnieuw geïnterpreteerd en een woonprogramma gemaakt met flexibele plattegronden voor verschillende doelgroepen en prijsklassen. De Verleyding sluit aan op de architectuur van de vorige eeuw zonder de rigiditeit die daarvan zo kenmerkend is, over te nemen.