Publicatie

Architectonische diversiteit door implantaten appartementen IJburg

De optiek van luchtgebonden wonen levert ook een nieuwe strategie voor nieuwbouw op. Het op elkaar plaatsen van gebouwen leidt behalve tot programmatische differentiatie ook tot architectonische diversiteit. De ongerijmdheid die het verschil in handschriften oproept, daagt uit minder rigide met nieuwbouw om te gaan dan wanneer alles uit één hand is gemaakt. De verschillende handschriften brengen ook een gelaagdheid in schaal met zich mee, waardoor deze gebouwen zich op meer organische wijze in een stedelijke context laten plaatsen.

In deze nieuwe uitbreidingswijk van Amsterdam moesten verschillende architecten in één bouwblok samenwerkten. Zo ook in blok 16A, waar Vera Yanovshtchinsky Architecten samen met Archipelontwerpers een blok ontwierpen. In plaats van het blok te verdelen in een aantal door beide architecten te ontwerpen kavels werd besloten dat Vera Yanovshtchinsky Architecten een totaalstructuur zou ontwerpen waarbinnen Archipelontwerpers een aantal implantaten zou aanbrengen. Een aantal eenvoudige afspraken met betrekking tot constructie, ontsluiting, leidingverloop en materialisering diende daarbij als uitgangspunt. Twee van de stalen implantaten refereren, als statement, nadrukkelijk aan het penthouse Harbour View in Scheveningen.