Publicatie

Algoritmisch ontwerp penthouse Witte de Withstraat

Archipelontwerpers heeft in de gemeente Rotterdam twee voorbeeldprojecten ontworpen: de Witte de Withstraat en de Maasstraat. In aanpak en expressie zijn de twee projecten elkaars tegendeel. Dit is bewust gedaan om zo de discussie over penthousing in Rotterdam van referenties te voorzien. Op basis van de ervaring die we hadden opgedaan met het ontwerpen van enkele penthouses in Scheveningen, werden in deze IFD-voorbeeldprojecten de grenzen opnieuw verkend en opgerekt. Dit geldt zowel voor de stedenbouwkundig als voor de productietechnische aspecten. Op de Maasstraat zou over de hele lengte van het portiekblok een daklandschapje van vijf basis penthouses komen. Op de Witte de Witstraat een zeer complexe en expressieve villa die geheel in stalen prefab elementen geassembleerd zou worden.

Voor het penthouse in de Witte de Withstraat zijn verschillende scenario’s geschreven, variërend van één groot penthouse, twee kleinere appartementen tot een continue woon-, werk- en expositieruimte. De locatie zit midden in de stad en is als bouwplaats moeilijk bereikbaar. Om de bouwtijd van dit project te verkorten, werd het penthouse samengesteld uit volledig droog te monteren bouwdelen. 

De uitdaging van de Witte de Withstraat was om te laten zien hoe een industriële manier van produceren aan een zeer persoonlijke woonomgeving kan worden gekoppeld. Om de logistiek van deze ‘serieproductie van het unica’ beheersbaar te maken heb ik samen met Remko Scha en Jos de Bruin een speciaal algoritme ontwikkeld gebruik. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het artificial programma dat door hun al ontwikkeld was.. Hiermee is op basis van toeval in het ontwerpproces een reeks configuraties ontwikkeld waaruit één is geselecteerd. Deze configuratie is verder constructief uitgewerkt tot een bouwplan.