Archipelontwerpers, een architect in Den Haag
Archipelontwerpers, architectuur en research in Den Haag

 

Archipelontwerpers is een architectenbureau gevestigd in Scheveningen, Den Haag. We ontwerpen en verichten onderzoek in het gehele architectonische veld.

In antwoord op de schaarste van ruimte heeft Archipelontwerpers vanaf haar oprichting een pleidooi gehouden om steden intensiever en duurzamer te gebruiken. In onze visie betekent duurzame ontwikkeling dat men voorziet in de behoefte van de huidige samenleving en daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties niet belemmerd. Duurzaamheid in de alledaagse praktijk houdt rekening met materiaal, energie en de mogelijkheid tot transformatie. Het 'luchtgebonden bouwen' is op te vatten als een specifieke uitwerking van een transformatie strategie die de stad een nieuwe vitaliteit kan geven en de mono- functionaliteit van een omgeving kan doorbreken.

Ieder ontwerp is in een historische context gesitueerd, voor Archipelontwerpers is dit een reden om open en optimistisch op de toekomst gericht te zijn. Met name de onvoorspelbaarheid en onzekerheid van de toekomst vormt een inspiratiebron. Dit houdt in dat er in ontwerp en onderzoek gewerkt wordt vanuit een concept dat rekening houdt met flexibiliteit en aanpasbaarheid. In de visie van Archipelontwerpers is een huis of een stad geen object maar het resultaat van een doorlopend proces.

Archipelontwerpers is a Dutch architectural office located in the harbour of The Hague in the Netherlands. We design and research in the field of architecture, urban planning and interior design. Besides design activities, we perform research in the field of IFD, sustainability, mass customization and rooftop architecture.

Archipelontwerpers design philosophy is based on a response to the scarce available inner city space . Since it's formation Archipelontwerpers has held a continuous plea for a more intensified and sustainable use of our cities. In our view sustainable development means fulfilling today's needs while allowing for the possibilities of future generations. Sustainability in the everyday building practice, should consider material, energy and the potentiality to transformation. "Rooftop Architecture" can be seen as a specific consequence of a transformation strategy which can generate a new vitality within the city.

Archipelontwerpers realises that every design is situated in a historical context It is the reason for our optimistic and open view towards the future. The unpredictability of the future is, in itself, an important inspiration for the Architect. In our design and research we always take flexibility and adaptability into consideration. In the vision of Archipelontwerpers; the design of a house or a city is never an isolated task but the result of a continuous process.